Kategorie produktów

Kategorie produktów

CIECIERZYCA BEZGLUTENOWA BIO 1 kg – BIO PLANET

12,23 

CIECIERZYCA BEZGLUTENOWA BIO 400 g – BIO PLANET

6,05 

CIECIERZYCA BEZGLUTENOWA BIO 500 g – BIO PLANET

5,65 

FASOLKA ADZUKI BIO 1 kg – BIO PLANET

19,85 

FASOLKA ADZUKI BIO 400 g – BIO PLANET

8,85 

FASOLKA BIAŁA BIO 400 g – BIO PLANET

6,79 

FASOLKA BIAŁA JAŚ BIO 1 kg – BIO PLANET

18,49 

FASOLKA BIAŁA JAŚ BIO 400 g – BIO PLANET

8,75 

FASOLKA CZARNA BIO 500 g – BIO PLANET

8,41 

FASOLKA CZERWONA KIDNEY BIO 1 kg – BIO PLANET

18,49 

FASOLKA CZERWONA KIDNEY BIO 400 g – BIO PLANET

8,75 

FASOLKA CZERWONA KIDNEY BIO 500 g – BIO PLANET

9,59 

FASOLKA MUNG BIO 1 kg – BIO PLANET

15,39 

FASOLKA MUNG BIO 400 g – BIO PLANET

7,25 

FASOLKA MUNG BIO 500 g – BIO PLANET

8,23